Clubinfo

 
Je kan vanaf deze website voortaan rechtstreeks naar de invulsite van de wedstrijdbladen gaan.....        Klik hier

Hier kan je zien hoe het invullen van de wedstrijdbladen in zijn werk gaat........
                                                                                                                    voor de wedstrijd.......      klik hier
                                                                                                                      na de wedstrijd........      klik hier

 

                                                                                Wijzigingen in de kalenders
Op deze site kan je steeds kijken om zich te informeren over de vrienden-en competitiewedstrijden van onze club-FC Gierle-telkens voor de eerstvolgende twee weken:
Op het internet activeer je de site”www.footbel.com” vervolgens klik je op “competities”,nadien klik je op “aanduidingen ”,dan klik je op”aanduidingen club”,je voert het stamnummer van onze club in-9373-nadien klik je op “opzoeken”,en meteen krijg je een overzicht van vrienden-en competitiewedstrijden voor de eerstvolgende twee weken,zoals die door de Voetbalbond officieel afgesloten zijn,rekening houdende met eventuele wijzigingen aan de oorspronkelijke kalender,met eventuele forfaits en dergelijke.

 

Verzekering Voetbalbond:stappenplan

Een speler die-tijdens wedstrijd of training-een kwetsuur oploopt,heeft recht op een tussenkomst van de     ongevallenverzekering van de Belgische Voetbalbond;om deze tussenkomst te bekomen,moet de speler een ongevalsaangifte invullen.
   -   Hoe gaat u chronologisch tewerk?
U vraagt in de eerste plaats een ongevalsaangifte;dergelijke formulieren zijn-bij thuiswedstrijden-steeds ter beschikking in de kantine.U kan zo’n formulier ook ieder ogenblik bekomen bij de secretaris Marcel Geentjens,Molenpad 23 Gierle;Zijn telefoonnummer is 014/553252,en zijn e-mailadres is marcel.geentjens@telenet.be.
Dit formulier omvat 2 luiken:
                   De achterzijde-medisch getuigschrift-moet ingevuld worden door de behandelende geneesheer
                   Op de voorzijde vult de speler onderstaande rubrieken in:-naam+voornaam
                                                                                                             - juist adres
                                                                                                             - in het vak met rode stippellijn
                                                                                                                kleeft hij een klever van zijn ziekenfonds
                                                                                                             - eventueel vermeldt hij zijn beroep+naam
                                                                                                                en adres van zijn  werkgever
                                                                                                             - datum en uur van het ongeval
                                                                                                             - wedstrijd of training tijdens dewelke het
                                                                                                                ongeval zich heeft voorgedaan
                                                                                                             - de omstandigheden van het ongeval
- Van zodra beide luiken zijn ingevuld,bezorgt hij het formulier aan de secretaris;het moet immers binnen de 21  
   na het ongeval in het bezit zijn van de Voetbalbond.
-Vervolgens ontvangt de secretaris,vanwege de Voetbalbond,een formulier”Geneeskundig getuigschrift van 
  Herstel”.Als u volledig hersteld bent,laat u dit formulier invullen door de behandelende geneesheer.
- Bewaar van in den beginne zorgvuldig alle bewijsstukken van gemaakte medische kosten
   (dokter,ziekenhuis,kinesie,apotheker en dergelijke)
- Reken met uw ziekenfonds alle gemaakte kosten af,en vraag aan uw ziekenfonds een bewijs van deze
   afrekening;samen met het ingevulde”Getuigschrift van Herstel”bezorgt u dit document aan uw secretaris

- Zeer belangrijk
 behandelingen kinesie
   ---------------------------------------------------

- Als,voor de behandeling van uw kwetsuur,kinesiebehandelingen noodzakelijk blijken,dan mag u deze slechts opstarten,nadat u daarvoor toestemming hebt gekregen van de verzekering.
  Met het oog daarop,vraagt u aan de behandelende arts een voorschrift,waaruit blijkt hoeveel behandelingen kine   
  noodzakelijk zijn.U bezorgt dat getuigschrift aan de secretaris;deze legt het voor aan de verzekering,die op haar beurt

  
de datum zal meedelen,waarop deze behandelingen effectief mogen ingaan.
  Blijken achteraf bijkomende behandelingen kinesie noodzakelijk,dan dient deze procedure herhaald te worden.
- Let er op dat uw kinesist,als hij de getuigschriften voor die behandelingen aflevert,steeds de afgesproken startdata
  respecteert,en start vooral nooit behandelingen op,zonder dat u in het bezit bent van de toestemming van de
  verzekering.
- Mocht u nog vragen hebben hieromtrent,aarzel dan niet om de secretaris te raadplegen.

Je kan deze info ook downloaden als PDF document    klik hier     

Download hier het ongevalformulier voor de verzekering.      klik hier